Politique de confidentialité

Privacybeleid La Galleria Collection

http://www.la-galleria.be

Over ons privacybeleid

La Galleria Collection geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van La Galleria Collection. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

In dit Privacybeleid zullen de termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘gegevensbeheerder’ de betekenis hebben die hen is toegeschreven in Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming, de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten – en vanaf 25 mei 2018 in de opvolgende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en elke Belgische wet en/of decreet voor de invoering ervan).


Verwerken van persoonsgegevens

Welkom op onze website (www.la-galleria.be; hierna de ‘website’). Wij respecteren te allen tijde uw recht op privacy als klant of bezoeker van deze website. Om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, hebben we een Privacybeleid opgesteld. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u onze website bezoekt zonder enige aankopen te doen, wanneer u zich registreert op de website en wanneer u van onze diensten gebruikmaakt om producten te kopen. Mocht u de Algemene Verkoopvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van deze website nog niet gelezen hebben, dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen.


Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die via de website worden verzameld, verwerkt worden in overeenstemming met dit Privacybeleid. U accepteert ook dat we mogelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een contract of bestelling. Gelieve deze website niet te gebruiken als u niet tevreden bent over de inhoud van ons Privacybeleid.


De website is eigendom van La Galleria Collection, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel Antwerpsesteenweg 857, 9041 Gent, België met handelsregisternummer, fiscaal nummer en btw-nummer BE0833203274. La Galleria Collection treedt op als ‘gegevensbeheerder’ in de zin van het toepasselijke recht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.


We verzamelen twee soorten informatie wanneer u onze website bezoekt:

Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken, kunnen uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres en facturerings- en creditcardgegevens (uitsluitend voor de verwerking van bestellingen) bevatten.

Niet-persoonlijke informatie: Het kan ook zijn dat we informatie verzamelen over welke pagina’s u bezoekt op deze website en het adres/de locatie van de site waar u vandaan kwam om deze website te bezoeken. Let op: deze informatie wordt louter voor analytische doeleinden gebruikt en zal niet worden ingezet om u te identificeren of om persoonlijk contact met u op te nemen. Deze informatie wordt gebruikt om in het algemeen meer demografisch inzicht te krijgen, de behoeftes en trends van onze klanten in kaart te brengen, betere en meer relevante aanbiedingen te doen en om ons ervan te verzekeren dat het ontwerp van onze website gebruiksvriendelijk is en om het gebruiksgemak te verhogen.


Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om uw bestellingen te beheren, u informatie over onze producten te verstrekken wanneer u daarom vraagt, u de beste service te kunnen bieden en om ervoor zorgen dat ons aanbod zo actueel en relevant mogelijk is. Uw persoonsgegevens worden voor de bovenvermelde doeleinden gebruikt door daartoe gemachtigde medewerkers, consultants, adviseurs, dienstverleners en vertegenwoordigers van La Galleria Collection.

Let op: wij delen onder geen beding persoonsgegevens met derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals door een bevelschrift of gerechtelijk bevel, of wanneer dit op uw verzoek gebeurt. Het kan voorkomen dat wij niet-persoonlijke gegevens in combinatie met niet-persoonlijke gegevens van andere gebruikers (zoals de bovenvermelde site analyses) delen met derden.

Dit is bijvoorbeeld om statistieken te genereren over het aantal unieke bezoekers van onze website, over de demografische uitsplitsing en in het algemeen over de handelingen die onze bezoekers op onze website verrichten. Derden kunnen adverteerders, leveranciers, website-tracking diensten en andere gelijkaardige partijen zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die opgeslagen worden op uw computer (of op een mobiel apparaat, naargelang het geval) wanneer u onze website bezoekt. Sommige delen van deze website worden uitgevoerd dankzij de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd. Er zijn diverse informatiebronnen over cookies te vinden op het internet.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bestelproces te volgen, persoonlijke voorkeuren op te slaan en ons te helpen om u te voorzien van gerichte content. Cookies zorgen ook voor een soepelere gebruikerservaring door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden en u de mogelijkheid te bieden om sneller in te loggen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u gevraagd om de cookietechnologie te accepteren of te weigeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies in uw webbrowser te accepteren of te weigeren. We delen onze cookies met geen enkele andere site.

Hieronder nog even een opsomming van de data die via cookies bijgehouden worden op de website:


– Een sessievariabele die geanonimiseerd is.

– IP-adres locatiegegevens

– Google Analytics / GTM-variabelen volgens de richtlijnen van Google

– Google Webmaster Tools

– De image ratio en responsive image variabele: deze duidt aan of u op een mobiel toestel surft of niet. 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

La Galleria Collection mailings

La Galleria Collection bewaart uw e-mailadres alleen als u het aan ons doorgeeft. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden over updates op onze website en voor marketingdoeleinden, zoals voor informatie over nieuwe producten. We zullen dit e-mailadres nooit doorgeven aan derden, dus er zullen geen andere partijen contact met u opnemen. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link te klikken in een van de nieuwsbrieven die u ontvangt.

Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Wij doen er alles aan om de veiligheid van alle gegevens die u ons verstrekt zoveel mogelijk te waarborgen via de toepasselijke technische en organisatorische middelen. La Galleria Collection behoudt zich het recht voor om (inbegrepen, maar niet beperkt tot) een klant te weigeren door het annuleren of terugbetalen van bestellingen, om accounts te sluiten of de toegang van klanten te blokkeren wanneer ze verdacht worden van frauduleuze of kwaadwillige activiteiten. Er is slechts één account per persoon toegestaan. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, te vereisen dat uw persoonsgegevens aangepast worden indien en voor zover u kunt aantonen dat deze gegevens onjuist zijn, de verwijdering van uw persoonsgegevens te gelasten als de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie en/of om te verzoeken om dit te beperken, en een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt eveneens het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, op voorwaarde dat de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden. U accepteert echter wel dat elke verwerking die voorafgaat aan een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Om eender welk verzoek in te dienen met betrekking tot uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via la.galleria@skynet.be. Als u dit nodig acht, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld vanwege hun herhaaldelijke karakter, kunnen wij ofwel (i) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, de communicatie of het uitvoeren van de verzochte actie, of (ii) weigeren om het verzoek in te willigen.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via deze website naar ons stuurt, worden opgeslagen in onze databases. We bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is, als we een lopend contract met u hebben of zolang het nodig is om u de gevraagde services te bieden of vragen te beantwoorden of om eventuele geschillen op te lossen. Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook gedurende een redelijke periode bewaren om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onenigheden op te lossen en te voldoen aan de verplichtingen van aangegane overeenkomsten.

Na deze periode worden uw gegevens uit onze database verwijderd.

Aanpassingen van dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van dit Privacybeleid op elk gewenst moment te updaten, aan te passen of te verwijderen. Alle wijzigingen worden hier onmiddellijk gepubliceerd en het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er iets veranderd is. We nemen echter wel rechtstreeks contact met u op als we besluiten om uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in strijd is met het overeengekomen Privacybeleid. U krijgt dan de keuze om al dan niet in het nieuwe gebruik te worden opgenomen.


Contactgegevens 

La Galleria Collection
Antwerpsesteenweg 857, 9041 Gent, België
T +32(0)92590441
E la.galleria@skynet.be

Contactpersoon voor privacy zaken

Michelle Braeckman